# لیست_کنترل_کارهای_متره_و_برآورد

لیست کنترل کارهای متره و برآورد و تعریف متره و برآورد

---------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------ لیست کنترل کارهای متره و برآورد 1- بررسی و مطالعه نقشه ها و جدول نازک کاری و جزئیات اجرائی و محاسبه سطح ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 645 بازدید