# انعقاد_پیمان_اجرای_کارهای_ساختمانی_به_صورت_مترمربع

متره و برآورد هزینه و اکسل و شرح کار

    انجام خدمات مهندسی تهیه ریزمتره و برآورد هزینه و تنظیم فهرست‌بهای مربوط برای مراحل اول و دوم خدمات مهندسی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 406 بازدید

لیست کنترل کارهای متره و برآورد و تعریف متره و برآورد

---------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------ لیست کنترل کارهای متره و برآورد 1- بررسی و مطالعه نقشه ها و جدول نازک کاری و جزئیات اجرائی و محاسبه سطح ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 645 بازدید