# انعقاد_پیمان_اجرای_کارهای_ساختمانی_به_صورت_سرجمع

متره و برآورد هزینه و اکسل و شرح کار

    انجام خدمات مهندسی تهیه ریزمتره و برآورد هزینه و تنظیم فهرست‌بهای مربوط برای مراحل اول و دوم خدمات مهندسی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 407 بازدید