متره و برآورد هزینه و اکسل و شرح کار

 


  انجام خدمات مهندسی تهیه ریزمتره و برآورد هزینه و تنظیم فهرست‌بهای مربوط برای مراحل اول و دوم خدمات مهندسی ( فاز یک و دو )  پروژه‌های عمرانی  

  تلفن همراه  09122787828   

 

 

 

انجام خدمات مهندسی تهیه ریزمتره و برآورد هزینه و تنظیم فهرست‌بهای مربوط برای مراحل اول و دوم خدمات مهندسی ( فاز یک و دو )  پروژه‌های عمرانی

 

/ 0 نظر / 407 بازدید