مطالبی دیگر از وبلاگها : نمونه قرارداد و ....

----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

نمونه قرارداد خدمات برنامه ریزی و(کنترل) پروژه ....

بنام خداوند جان و خرد

 

نمونه قرارداد خدمات برنامه ریزی و(کنترل) پروژه ....

 

این قرارداد فی مابین شرکت                    به شماره ثبت                واقع در {آدرس}  به شماره تلفن :                          به نمایندگی آقای            که در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود از یک طرف و  شرکت / آقای به نشانی {آدرس} تلفن  {شماره تلفن}   آدرس الکترونیک    {ایمیل}   که در این قرارداد مشاور کنترل پروژه  نامیده می‌شود از طرف دیگر، در تاریخ           منعقد می‌گردد و طرفین ملزم به اجرای مفاد قرارداد هستند.

تبصره 1 : طرفین قرارداد ملزم هستند درصورت تغییر مکان بصورت مکتوب طرف مقابل را مطلع نمایند.

 

ماده1. موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از ارائه خدمات برنامه ریزی(وکنترل ) پروژه .... واقع در شهر ....  شامل موارد زیر :

 1. طراحی ساختار کارها حداقل تا 3 سطح شکست (WBS)
 2. متره بر اساس ساختار شکست کار تصویب شده
 3. برنامه زمانبندی پیشرفت پرو‍ژه با تاریخ شمسی
 4. تعیین درصد وزنی به دو طریق مالی و فیزیکی
 5. بودجه بندی پروژه
 6. برنامه ریزی تأمین منابع (مصالح، نفرات و ماشین آلات) مورد نیاز در طول پروژه
 7. برنامه انجام مناقصات و قرارداد با پیمانکاران جزء
 8. تعریف چشم اندازهای هفتگی و ماهانه پروژه
 9. تهیه گزارشات متنوع پروژه

 

تبصره 2 : دراین قرارداد 7 بند اول این ماده (برنامه ریزی/بخش اول) و 2 بند پایانی (کنترل/بخش دوم)

 نامیده می شود.

 ماده2. مدت قرارداد

  بخش اول   از تاریخ .... لغایت .... وبخش دوم  از تاریخ .... لغایت ....

 ماده3. مبلغ و نحوه پرداخت

مبلغ کل برای موضوع قرارداد/بخش اول عبارتست از .... ریال که نحوه پرداخت آن به قرار زیر است:

 1. 20% به عنوان پیش پرداخت (به ازاء دریافت یک فقره چک به همین مبلغ که بعد از تسویه نهایی مسترد خواهد شد)
 2. 35% بعد از ارائه آنالیز قیمت و سرعت اجرای فعالیت‌ها برساختار شکست کار (WBS)
 3. 35% بعد از ارائه دفترچه ریزه متره بر اساس ساختار شکست کار
 4. 30% بعد از تصویب همه موارد موضوع قرارداد

مبلغ کل برای موضوع قرارداد/بخش دوم عبارتست از ماهانه .... ریال.

تبصره 3 : از مبلغ هر صورت وضعیت 5 درصد بابت مالیات کسر می گردد.

ماده4. تعهدات طرفین

1.           کارفرما موظف است نقشه ها و سایر اطلاعات مورد نیاز مشاور را در اختیارش قرار دهد.

2.           کارفرما موظف است 10 روز پس از دریافت مدارک ارائه شده از طرف مشاور نظر خود را نسبت به تایید یا رد آن اعلام دارد.

3.           مشاور موظف است کلیه مدارک لازمه را در قالب مورد نظر کارفرما به صورت فایل و یک سری پرینت ارائه دهد.

4.           مشاور حق واگذاری به غیر را ندارد و مسئولیت این قرارداد کلاً به عهده مشاور است.

5.           مشاور موظف است کلیه آمار و اطلاعات مربوط به شرکت را که در جریان اجرای این قرارداد به دست می‌آورد محرمانه تلقی نماید و از افشای آنها نزد هر فرد یا مقام یا مرجع غیر مجاز بدون اطلاع یا اجازه کارفرما ، خودداری کند.

6.           هزینه ایاب و ذهاب و اقامت مشاور بر عهده کارفرماست.

 

ماده 5. حل اختلاف و فسخ قرارداد

  1.  درصورت بروز هر نوع اختلاف بین طرفین در موضوعات این قرارداد ، طرفین سعی خواهند کرد بطور دوستانه اختلاف را برطرف   سازند  . چنانچه طرفین نتوانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ بروز اختلاف به راه حل دوستانه ای برسند ، طبق درخواست هر یک از طرفین موضوع اختلاف به هیات داوری ارجاع خواهد شد.

2.  هیات داوری مرکب از سه نفر خواهد بود ، یک نفر انتخاب کارفرما ، یک نفر به انتخاب مشاور و نفر سوم به عنوان سر داور به انتخاب طرفین خواهد بود .  درصورت عدم نتیجه مطلوب طرفین ، موضوع به مراجع قانونی ذی صلاح ارجاع میگردد.

 

ماده6. نسخ قرارداد

   این قرارداد در 3 نسخه و 6 ماده تنظیم که هر کدام حکم واحد دارند .

 

  http://saaidsamiei.blogfa.com/cat-14.aspx

----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

/ 0 نظر / 46 بازدید